Ngā Hua

Māori Medium Education at Birkdale Intermediate School Ngā Hua ō Te Purapura Pai

Kua whakatūria e mātou he whare haumaru mō te āpōpō hei ako, hei whanake, hei pupuri i

te reo Māori me ōna Tikanga i roto i tēnei ao hurihuri, hei whakatīnana hoki i ngā kupu a Tā

Apirana Ngata “E tipu e rea mo ngā rā o tō ao. Ko tō ringa ki ngā rākau ā te Pakeha hei ara mō tō tinana. Ko tō ngākau ki ngā tāonga a ō tīpuna Māori hei tikitiki mō tō māhunga”

Ngā Hua ō Te Purapura Pai is the whānau learning class at Birkdale Intermediate School. We offer bilingual education at a range of fluencies, from beginners to fluent speakers. We place an emphasis on whanaungatanga, manaakitanga, mana tangata and rangatiratanga. In Ngā Hua, we reflect the language, culture, values and aspirations of all members of our community.

Ngā Hua provides students with an opportunity to develop their self-confidence in a caring whānau environment by encouraging their views and sustaining our Māori Culture and Language in a bilingual atmosphere that nurtures the student’s desire to learn and succeed. Our tamariki are taught to take pride in their identity and utilise this mana to strive for excellence in all subject areas.

We encourage the extended whānau to be an active part of all whānau occasions including hui to discuss the progress of the tamariki and plan for future events, fundraising and haerenga throughout the year.

Student engagement comes in many different forms and our kaiako and kaimahi in Ngā Hua are trained to recognise and encourage students, providing them with learning opportunities and support that meet their specific needs.