Te piko ō te mahuri,
Tērā te tipu ō te rākau

Kura Nui – Kapa Haka