Te piko ō te mahuri,
Tērā te tipu ō te rākau

Akomanga

Tokotokorau

Matarawa 

Whakauru

Waimāruru

Kopokorahi

Pōkaiwhenua

Waikato

Kete Tuauri

Kete Tuatea

Kete Aronui

Hukatai

Rehutai