Te piko ō te mahuri,
Tērā te tipu ō te rākau

Tari

Te Kura Kaupapa Māori o Te Hiringa – Enrolment Process
Tikanga Whakauru Tamariki
 
 • Whānau
  Contact the tari to begin the enrolment process.
 • Tari
  Will check with the whānau on the following:
  • If their tamaiti has attended Kōhanga Reo or another Kura Māori/ Rumaki Reo (the commitment from
   whānau of new entrant tamariki from other puna reo and ECE will be confirmed in the hui with the
   kaiako and Tumuaki/Pouārahi)
  • If anyone in the home is a speaker of Te Reo Māori
  • Age / year of tamaiti
  • Whānau contact details
  • Whether this is a returning enrollment and from which kura they are transitioning from.
   If the answer is yes to these pātai – the Tari will organise a hui with the kaiako.
 • Kaiako (with the attendance of a Pouārahi)
  Will include the following points in the hui;
  • That akoranga is delivered in full immersion te Reo Māori,
  • Te Aho Mātua is our founding document that guides the values that we teach and learn,
  • An interview in te reo Māori may be conducted with the tamaiti to check whether fluency needs to be
   confirmed,
  • Te Hī o te Hiringa (Positive Behaviour for Learning) programme to support behaviour,
  • Whānau commitment to te reo Māori in the home ie; mahi kainga and tauira pūrongo
  • Inform whānau of the date that the kura will be in contact to let them know as to whether enrolment has been accepted. This will not be any longer than 2 days.
 • Tumuaki and Pouārahi
  Discuss as to whether there are any factors that should be considered that may prevent enrollment.
  Contact the whānau within 2 days to inform of the outcome.
 
If successful:

1. Mātua:
Complete an enrolment form and return back to kura. Include copy of students birth certificate or
passport as proof of their date of birth. Include student immunisation certificate.
2. Tari
Verify student date of birth with their birth certificate or passport
● Enter the student details into the schools student management system
● Enter the relevant information into the Ministry of Education ENROL database
3. Tumuaki, Pouārahi & kaiako

Organise for the tamaiti and whānau to be included in the beginning of term Pōwhiri or the date for a whakatau during the term.

 

E whā(4) ngā ara māu hei whakamōhio mai ki a mātou mehemea kua ngaro tō tamaiti i te kura, (he māuiui, he kaupapa tā te whānau, he aha atu rānei). Ko te mea nui kia whakamōhio mai ngā matangaro i mua tonu i te 9.30 ia ata. Ki te kore e tae mai tētahi whakamārama, ka panonia hei matangaro (whati-ture), kia tāe noa mai te whakamārama a te whānau.  

 1. Taupānga Skool Loop – Wāhanga matangaro.
 2. Waea – (078869837), ext 1 kia poto tō whakamārama mai
 3. Īmēra – admin@tehiringa.school.nz
 4. Pātuhia – (0221306140), kia poto tōwhakamārama mai.
 5. There are many ways you can inform the office that your child is not going to be at school (they might be sick, or some other family reasons). It is really important that we are notified of any absentees no later than 9.30 am each day. Any unexplained absences are automatically re-coded as truant until an explanation is provided.  

  1. Use the absentee notification function on the Skool Loop App
  2. Call our office  078869837with a short message 
  3. Email admin@tehiringa.school.nz
  4. Text 0221306140with a short message

  A text message will be sent home to inform that a tauira is absent if whānau do not make contact with kura. 

  If they are away for 3 consecutive days without notice, kaiako will make contact with whānau.

Ko te mea nui kia kitea ā tātou tamariki e mau kākahu tika ia rā. Ina hiahia koe ki te hoko i ētahi kākahu kura, tēnā whakapā mai ki te tari.
 
It is important that all of our students wear the correct uniform. If you would like to purchase any uniform items, please contact the Tari.