Board of Trustees (BoT)

  • Bryce Murray (Chair, Te Paepae Tapu o Ngāti Whakaue) 
  • Janina Kahn (Vice Chair & Whānau representative) 
  • Glennis Kereopa (Te Paepae Tapu o Ngāti Whakaue)
  • Louise Kirk  (Te Paepae Tapu o Ngāti Whakaue)
  • Ngahuia Corbett (Whānau representative)
  • Christine Frost (Whānau representative)