Principal’s Message

Ko Ngongotahā te tūparehua o te waikaukau e kīia nei ko Rotorua I kauria ai e Hinemoa
Kia kitea atu rā tana toa horopū a Tūtānekai
I ngū ai te reo o te tini makiu i te hāputa o te riri o tuawhakarere.
Ka moe i runga i te takapau wharanui o nehe
E puta ai ko ngā paratau whakahirahira o Ngāti Whakaue,
Ko Te Rangihakahaka e tāwharau nei i te tini,
Ko Tūporo e hora nei ki te mano
Ko ahau tēnei, ko te Pou Mātangirua e whakahua nei te pepeha,
Ko Ngongotahā te maunga,
Ko Te Rotoruanui a Kahmatamomoe te moana,
Ko Te Arawa te waka,
Ko Ngāti Whakaue te iwi,
Ko Te Roro-o-te-rangi, Ko Tūnohopū, Ko Taeotū, Ko Rangi-i-waho, Ko Pūkaki, Ko Hurunga-te-
rangi ngā koromātua,
Ko Tūporo te papa oneone, Ko Te Rangihakahaka te kura.
Tihei mauri ora!
Ko Rénee Gillies tōku ingoa, he uri ahau nō Ngāti Whakaue, Tūhourangi Ngāti Wahiao, Ngāti
Hinekura, me Ngāti Kurukuru (Waimarama). Tēnā rā koutou i roto i ngā mihi maioha o te wā.
Te Rangihakahaka Centre for Science and Technology provides a kaupapa Māori learning
environment where identity, language and culture are the foundations of our students
learning.
Our localised curriculum is delivered through contextualised content by way of an
interdisciplinary and applied approach. We deliver a STEAM based curriculum exploring our
unique Taiao. Ngāti Whakaue identity, language and culture is said, done, seen, heard and
felt. Mātauranga-a-Iwi and Iwi values are expressed and reflected in the delivery of our
programme.
Te Rangihakahaka is committed to providing and facilitating ‘new learning’ which is relevant
and engaging for all tamariki and whānau whilst restoring Māori “ways of being” in order to
uplift, nurture and empower whānau, hapū and iwi.
Our centre recognises and supports the revival and retention of Te Reo Māori me onā
tikanga, through future generations.
Nāku iti nei, nā,
Renee Gillies
Pou Mātangirua / Principal